ابر ارسال ایران اسلامی قانونی افغانستان

ابر: ارسال ایران اسلامی قانونی افغانستان مجلس شورای اسلامی اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز بازار خودرو زیاد کردن قیمت چند خودروی وارداتی

به گزارش ایسنا، قیمت توسان (new face) سه میلیون تومان، النترا سه میلیون تومان، اسپورتیج دو میلیون تومان و سراتو یک میلیون تومان زیاد کردن یافته است.

زیاد کردن قیمت چند خودروی وارداتی

زیاد کردن قیمت چند خودروی وارداتی

عبارات مهم : بازار

هفته جاری قیمت چند مدل خودروی وارداتی در بازار زیاد کردن یافته است.

به گزارش ایسنا، قیمت توسان (new face) سه میلیون تومان، النترا سه میلیون تومان، اسپورتیج دو میلیون تومان و سراتو یک میلیون تومان زیاد کردن یافته است.

زیاد کردن قیمت چند خودروی وارداتی

قیمت باقی خودروهای وارداتی در بازار عوض کردن خاصی نسبت به قیمت این محصولات در هفته گذشته نداشته است.

قیمت بعضی خودروهای وارداتی به شرح زیر است:

به گزارش ایسنا، قیمت توسان (new face) سه میلیون تومان، النترا سه میلیون تومان، اسپورتیج دو میلیون تومان و سراتو یک میلیون تومان زیاد کردن یافته است.

واژه های کلیدی: بازار | خودرو | میلیون | محصولات | وارداتی | خودروهای وارداتی | بازار خودرو

زیاد کردن قیمت چند خودروی وارداتی

زیاد کردن قیمت چند خودروی وارداتی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs