ابر ارسال ایران اسلامی قانونی افغانستان

ابر: ارسال ایران اسلامی قانونی افغانستان مجلس شورای اسلامی اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار فرهنگی و هنری تصویر ، پوشش آزاده نامداری جلوی مقر شرکت ملل!

آزاده نامداری تازه ترین پست از سفرش به خارج را به حضورش برابر مقر شرکت ملل در سوئیس تخصیص داده شده است داد.

تصویر ، پوشش آزاده نامداری جلوی مقر شرکت ملل!

پوشش آزاده نامداری جلوی مقر شرکت ملل! / عکس

عبارات مهم : ستاره

آزاده نامداری تازه ترین پست از سفرش به خارج را به حضورش برابر مقر شرکت ملل در سوئیس تخصیص داده شده است داد.

نامداری نوشت: بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند

تصویر ، پوشش آزاده نامداری جلوی مقر شرکت ملل!

ستاره نیوز

واژه های کلیدی: ستاره | آزاده نامداری | اخبار فرهنگی و هنری

تصویر ، پوشش آزاده نامداری جلوی مقر شرکت ملل!

تصویر ، پوشش آزاده نامداری جلوی مقر شرکت ملل!

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs