ابر ارسال ایران اسلامی قانونی افغانستان

ابر: ارسال ایران اسلامی قانونی افغانستان مجلس شورای اسلامی اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار بین الملل سومین فرد مهم در مذاکرات ترامپ و اون چه کسی است؟ (عکس)

بی بی سی نوشت: این زن همه جا در دیدارها دیده می شود؛ حتی در دیدار محرمانه دو نفره.

سومین فرد مهم در مذاکرات ترامپ و اون چه کسی است؟ (عکس)

سومین فرد مهم در مذاکرات ترامپ و اون چه کسی است؟ (عکس)

عبارات مهم : ترجمه

بی بی سی نوشت: این زن همه جا در دیدارها دیده می شود؛ حتی در دیدار محرمانه دو نفره.

او ترجمه همزمان سخنان دو رهبر را بعهده دارد.

سومین فرد مهم در مذاکرات ترامپ و اون چه کسی است؟ (عکس)

عصرایران

واژه های کلیدی: ترجمه | مذاکرات | اخبار بین الملل

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs